Regjeringens pressekonferanse om havvind

Den norske regjeringen ønsker å utvikle Sørlige Nordsjø II i to faser, hver fase med utbygging av 1500 MW, tilsvarende om lag 7 TWh i året, eller kraftforbruket til 460 000 husholdninger.

Når det gjelder den andre fasen av Sørlige Nordsjø II som også er 1500 MW, vil regjeringen først utrede nettløsninger for vindkraft til havs og hvordan dette vil påvirke det norske kraftsystemet.

Les pressemeldingen her (åpner i ny fane)